Кошик

Почніть з наших вигідних пропозицій:

Публічна оферта

Умови угоди користувача

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей текст договору встановлює права і обов'язки, що виникають між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://winelibrary.com.ua/, в подальшому «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, в подальшому «Покупець», і встановлює умови покупки товарів через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1. Даний договір складений у відповідності до законодавства України (ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) є договором публічної оферти. Умови даного Договору ідентичні для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.2. При прийнятті умов даного Договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин - товариство з обмеженою відповідальністю «Бібліотека Вина», зареєстроване відповідно чинним законодавством України, котра управляє сайтом, що знаходяться в мережі Інтернет за адресою https://winelibrary.com.ua/. Фізична адреса - м Дніпро, пр. Д. Яворницького, 64.

2.2. Алкогольна продукція - перелік продуктів Інтернет-магазину, отриманих шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових продуктів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць.

2.3. Товар — розміщений на сайті Інтернет-магазину перелік продукції і товарів народного споживання, крім Алкогольної продукції.

2.4. Покупець –  фізична особа, яка досягла повноліття (вісімнадцятирічного віку), користувач мережі інтернет, яка отримує інформацію Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення і купує Товари або дає доручення на придбання Алкогольної продукції, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.5. Договір доручення – договір, який укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України між Покупцем та Інтернет-магазином, згідно з яким Інтернет-магазин за дорученням Покупця, за його рахунок, і від його імені здійснює підбір, покупку і доставку обраної Покупцем, в Інтернет-магазині Алкогольної продукції, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити надані йому послуги Інтернет-магазину, і компенсувати витрати Інтернет-магазину пов'язані з виконанням доручення Покупця.

2.6. Замовлення - розміщена заявка Покупця, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів і / або Алкогольної продукції, адресована Інтернет-магазину,

2.7. Сайт – кілька логічно пов'язаних між собою веб-сторінок. Розташованих в мережі Інтернет за адресою https://winelibrary.com.ua/, і що містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товарів і на надання послуг з підбору, придбання і доставку обраної Покупцем на сайті Алкогольної продукції.

2.8. Особистий кабінет - простір на Сайті Інтернет-магазину, доступ до якого має Покупець і в якому відбивається його персональна інформація і історія розміщених ним Замовлень і здійснених покупок.

3. Предмет договору

3.1. Даний Договір, регламентує умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, грунтуючись на його бажанні, можливості і волевиявленні скористатися послугами пошуку, комплектації і резервування Алкогольної продукції і Товарів, а також на прагненні Інтернет-магазину передати Покупцеві потрібну йому інформацію, надати допомогу в пошуку і передачі Товарів та Алкогольної продукції згідно оформленого Замовлення Покупця, і в разі необхідності, зарезервувати Товар і Алкогольну продукцію для подальшого придбання Покупцем.

3.2.Інтернет-магазин надає Покупцеві такі послуги:

3.2.1. Продаж і доставка Товарів.

3.2.2. Пошук і оформлення за дорученням, від імені та за рахунок Покупця замовлень на покупку, здійсненню покупки і доставки Алкогольної продукції.

3.2.3. Інтернет-магазин не здійснює продаж і доставку Товарів і Алкогольної продукції, а здійснює послуги з комплектації та резервування Замовлень на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті, для їх подальшого викупу і самовивозу Покупцем. Зазначені на Сайті ціни на Товари і Алкогольну продукцію включають в себе вартість послуг пошуку, комплектації і резервування.

3.3. Інтернет-магазин не здійснює продаж Алкогольної продукції, а на підставі Договору доручення укладеного з Покупцем надає послуги з її пошуку, придбання від імені та за рахунок Покупця і доставці за вказаною Покупцем адресою. Зазначені на Сайті ціни на Алкогольну продукцію включають в себе вартість послуг з виконання Договору доручення і доставки Покупцеві.

3.4. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що виражає підтвердження волевиявлення Покупця і прочитання тексту даного Договору і згоду з його умовами. В подальшому заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди знімає з Інтернет-магазину всю відповідальність за невиконання умов даного Договору і надає Інтернет-магазину право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

3.5. Інтернет-магазин має право без повідомлення Покупця, залучати для виконання покладених на нього обов'язків за Договором доручення, третіх осіб.

4. Правила роботи з Сайтом Інтернет-магазину

4.1. Покупець має право переглядати зміст Сайту Інтернет-магазину, складати належним чином оформлені замовлення, відправляти складати належним чином оформлені замовлення, а також користуватися іншими сервісами Сайту

4.2. Реєстрація необхідна для доступу Покупця до своєї персоналізованої інформації, і отримання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. При реєстрації Покупець надає такі дані:

Ім'я прізвище

Номер телефону

Адреса електронної пошти

пароль

4.4. Покупець зобов'язаний надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету на Сайті Інтернет-магазину.

4.6. Покупець зобов'язується не надавати третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання сторонніми особами цих параметрів, Покупець повинен негайно повідомити про це адміністрацію Інтернет-магазину, скориставшись контактною інформацією розміщеною на Сайті Інтернет-магазину.

4.7. Покупець несе повну відповідальність за всі дії, здійснені на Сайті від його імені і (або) під його обліковим записом.

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.) Покупця.

4.9. Забороняється використовувати Сайт в протизаконної і законодавчо забороненої діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися чинного законодавства України та норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет. А саме: розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину не обмежуючись цим переліком.

5. Правила оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті Інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраної Алкогольної продукції і / або Товарів в віртуальну корзину Покупця і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

5.2. Оформити Замовлення на Алкогольну продукцію або Товари можуть всі Покупці, незалежно від реєстрації.

5.3. Алкогольна продукція і / або Товари оплачуються Покупцем при доставці Замовлення (в разі розрахунку готівкою) або на умовах передоплати (при безготівковому або картковому розрахунку).

6. Порядок оплати

6.1. Покупець оплачує наданий Інтернет-магазином Товар та / або послуги Інтернет-магазину з підбору, придбання і доставку, зазначені в розміщеному на сайті замовленні Покупця Алкогольної продукції, а також фактичні витрати Інтернет-магазину на виконання доручення Покупця, згідно з умовами даного Договору.

6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів, послуг Інтернет-магазину і відшкодування понесених ним фактичних витрат на здійснення доручення Покупця, дорівнює сумі підлягає для оплати, вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення Замовлення.

6.3. Покупець самостійно вибирає спосіб оплати товару на Сайті Інтернет-магазину. Покупець має право здійснити оплату згідно п.6.2. цього договору в момент доставки Замовлення за вказаною ним при оформленні адресою готівкою. Оплата здійснюється в національній валюті України - гривнях.

6.4. Оплата здійснюється після того, як Покупець перевірив номенклатуру замовлених і доставленої Алкогольної продукції і / або Товарів у вказаному ним місці їх доставки.

7. Умови повернення Алкогольної продукції і / або Товарів.

7.1 Повернення товару відбувається згідно із законодавством які затверджені постановою Кабінету Міністрів України

№854 про правила роздрібної торгівлі від 30.07.96., Алкогольна продукція належної якості поверненню не підлягає.

7.2. У тому випадку якщо виявлені недоліки або ж неналежне якість алкогольної продукції, клієнт має право:

1.Попросити замінити товар на аналогічний

2.Заменити на інший товар з перерахуванням коштів

3.Повернення грошових коштів

Для повернення клієнт зобов'язаний надати документ, що підтверджує покупку в інтернет магазині,

на документі повинна бути зазначена дата продажу товару

8. Порядок доставки Замовлень

8.1. Відправлення здійснюється згідно правил і графіків розміщених на Сайті Інтернет-магазині. Оформлені замовлення відправляються протягом 24 годин після замовлення - на наступний день. Довідкову інформацію про можливості доставки день в день можна уточнити у оператора.

8.2. Умови доставки:

8.2.1. Доставка за межі м Дніпро здійснюється в 25-ти км зони від меж міста при мінімальній сумі замовлення 1 500,00 грн.

8.3. Про можливість доставки за межі м Дніпра Покупцеві слід уточнювати у оператора Інтернет-магазину.

8.4. При доставці Замовлення Покупець отримує від представника Інтернет-магазину наступні документи:

копію касового чека, що підтверджує розмір витрат, понесених Інтернет-магазином в зв'язку з виконанням доручення Покупця (при доставці Алкогольної продукції),

касовий чек, що підтверджує оплату Покупцем вартості Товару та / або послуг Інтернет-магазину.

8.5. При передачі Покупцеві Замовлення, що включає Алкогольну продукцію, представник Інтернет-магазину має право попросити Покупця пред'явити посвідчення особи, що підтверджує дотримання останнім вікових обмежень, встановлених для Покупців цим договором.

8.6. Можливість самовивозу слід уточнювати у оператора Інтернет-магазину. Можливість надається тільки в фізичному магазині за адресою м Дніпро, пр. Д. Яворницького, 64

9. Захист персональних даних і конфіденційність

9.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні дані, зазначені в п.4.3. даного Договору.

9.2. Крім зазначених у п.4.3. даного договору даних, Інтернет-магазин отримує від Покупця дані:

про адресу доставки

інформацію про смаки, інтереси, уподобання Покупця

і іншу інформацію.

9.3. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає свою згоду на обробку і використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06. 2010 р

9.4. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для цілей продажу Товарів і надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних, і складання унікального пропозиції.

9.5. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

9.6. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві має можливість звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

9.7. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. Інформаційні повідомлення та оповіщення

10.1. Реєструючись на Сайті або оформлюючи Замовлення без реєстрації, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

10.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.

11. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

11.1. Сайт содержит материалы, товарные знаки, фирменные наименования и иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты, фотографии, графические изображения, музыкальные и звуковые произведения.

11.2. Все содержание Сайта охраняется законодательством Украины.

11.3. Покупатель не имеет права использовать материалы, размещенные на Сайте, как то: вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты и др.

12. Інші умови

12.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріального права України.

12.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

12.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

12.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна за адресою https://winelibrary.com.ua/

Кошик